Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular / F. Staj Sonrası Mezuniyet Süreci

MEZUNİYET İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

 1. Tüm derslerini tamamlayan öğrenciler staj yapmaya hak kazanırlar.
 2. Öğrenciler staj sürecini tamamladıklarında staj dosyasını elden veya posta yoluyla Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Vardallı Mah. Prof. Dr. Aydin Dumanoğlu Cad. No: 1 61800 Beşikdüzü TRABZON adresine gönderirler. Bu işlemin gerçekleşmesinde, staj dosyasının sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir.
 3. Öğrenci İşlerine Teslim Edilecek Staj Belgeleri:
 • 20 veya 40 günlük Staj Defteri
 • İşyeri staj değerlendirme formu
 • Stajyer öğrenci devam çizelgesi
 1. Staj dosyası teslim tarihi, öğrencinin mezuniyet işlemlerinin (çıkış işlemleri) tamamlanabilmesi için öğrencinin stajı tamamlandıktan sonraki bir kaç gün içerisinde olmalıdır. Staj dosyası teslimi için son tarih yeni dönem başlangıcına kadardır. Bu konuda sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Staj dosyası onaylanmadan ve çıkış işlemleri tamamlanmadan öğrenci Mezun sayılmaz.
 2. Staj dosyası öğrenci işleri bürosu tarafından program staj komisyonuna iletilir.
 3. Program staj komisyonu, staj dosyasını onaylar ve öğrenci işleri bürosuna teslim eder. Bu işlemler birkaç günü bulabilir.
 4. Bu süreçte, öğrenci Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürosunu arayıp (0462 455 4765 – 0462 455 4884 – Santral: 0462 455 4800)  veya bmyo@trabzon.edu.tr adresine mesaj gönderip staj onay aşamasını takip etmelidir.
 5. Öğrenci işleri bürosu, onaylanan staj dosyalarını yazı işlerine gönderir.
 6. Yazı işleri, yönetim kurulu kararını (YKK) hazırlar.
 7. Onaylanan stajlar, YKK ile Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (ÖİDB) gönderilir.
 8. ÖİDB, mezuniyet evraklarını hazırlamaya başlar, onaylar. Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu’na evrakları gönderir.
 9. ÖİDB, ayrıca sistem üzerinde öğrencinin mezuniyet durumunu işaretler. Öğrencinin durumu Mezun konumuna dönüşür. Bu işlemler belirli bir sürede tamamlanmaktadır. Öğrenci Mezun konumunda görünse bile Çıkış işlemlerini yapmadan Mezun sayılmaz. Öğrenci, Mezuniyet işlemlerini noterden vekâletname ile tanıdığı bir kişiye yaptırabilir.
 10. Öğrenci, bu süreci dikkate alarak staj dosyasını teslim ettikten yaklaşık 15 gün sonra Beşikdüzü MYO öğrenci işleri bürosunu arayıp veya yüksekokul E posta adresine mesaj yazıp mezuniyet işlemi için Beşikdüzü MYO’ya ne zaman gelmesi gerektiğini sorar.
 11. Mezuniyet işlemleri için öğrenci işleri bürosundan olur yanıtını alan öğrenci, Beşikdüzü MYO’ya gelip mezuniyet işlemlerine başlar. Önlisans İlişik Kesme Belgesi’ni imzalatır ve DGS ile geçiş yapacaksa öğrenim gördüğü programın Ders İçerikleri’ni Beşikdüzü MYO web sitesi Mezun menüsündeki Ders İçerikleri bölümünden yazıcı çıktısı alır. 
 12. Trabzon Üniversitesi ÖİDB’ye (Rektörlük, Söğütlü’dedir) giderek burada imza işlemlerini tamamlar ve Geçici Mezuniyet Belgesi ile Transkriptini alır.
 13. Bu işlemler gün içerisinde tamamlanabilmektedir.

E DEVLET'TE MEZUN DURUMUNUZU GÖRMEK İÇİN;

 • Mezun durumunuzu görmek için OSYM Aday İşlemleri kısmından giriş yapınız. Eğitim Bilgilerinizi güncelleyiniz. Mezun durumunuzu görebilirsiniz.
 • E Devlet girişi yapınız.
 • E Devlet içerisinde arama kısmına Mezun yazınız. Çıkan ekranda Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tıklayınız.
 • Açılan ekranda Mezuniyet bilgileriniz gelecektir.
 • İşlem kısmında Belge Oluştur tıklayınız. Belgenizi görünüz.
 • E Devlet girişi yapınız. Arama kısmına Mezun yazınız. Yükseköğretim Mezun Belgesi tıklayınız.

Açılan sayfada Sağ tarafta Belge Oluştur tıklayınız

 

MEZUN OLABİLME KOŞULLARI NELERDİR?

– (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca, iki yıllık önlisans düzeyinde 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlaması gerekir.

(2) Mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir. Lisans ve önlisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere o programın lisans veya önlisans program diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ NEDİR?

Geçici mezuniyet belgesi, öğrencilerin diplomalarının aslını alana kadar resmi işlemlerde kullanabilecekleri bir belge olarak kullanılmaktadır. Mezuniyet şartını sağlamış öğrencilere verilebilir.

MEZUN OLDUKTAN SONRA TRANSKRİPT, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE/VEYA MEZUNİYET DİPLOMASI BELGELERİMİN ASLINI YA DA ONAYLI FOTOKOPİSİNİ NEREDEN ALABİLİRİM?

Öğrenciler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak mezuniyet belgelerini temin edebilmektedirler.

DİPLOMAM HENÜZ HAZIRLANMAMIŞ GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Aşağıda Staj Sürecinden Mezuniyet İşlemlerine Geçiş Nasıl Gerçekleşmektedir? Kısmına bakabilirsiniz.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMİ KAYBETTİM, NE YAPMALIYIM?

Geçici Mezuniyet Belgesini kaybeden öğrencilere, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde, bir nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi onaylanarak verilir. Başvuru esnasında diploması hazırlanmışsa diploması verilir.

Menüyü Kapat