Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem içerisinde yapılan sınavlara, projelere, ödevlere vb. faaliyetlere ilişkin evraklar tek dosya haline getirilerek öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

Evrak Teslim Tutanağı için tıklayınız

Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanır. Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Sınavlar Madde 14/5)
Uzaktan Eğitim Sürecinde Dönem Sonu İşlemleri
Dönem içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dokümanları bölüm başkanlıklarının maillerine gönderilmelidir.  Gönderilerin yüksek boyutlu olması durumunda taşıyıcı cihazlarla bölüm başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 
Dosya kayıtlarında veya gönderilerinde; dersin adı, sorumlu öğretim elemanın adı-soyadı, sınav veya faaliyetin ismi (Vize, Final, Bütünleme), yılı ve dönemi, mümkünse toplam sınav evrak sayısı belirtilmelidir. Tek ders sınavlarının sona ermesini takip eden ilk hafta içerisinde gerekli teslimler yapılmalıdır.

Menüyü Kapat