Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular / B1-Derslere Yazılım Kayıt Yenileme

  • Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Duyurular için tıklayınız

DERSLERE YAZILIM VE KAYIT YENİLEME

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Akademik takvim ve yarıyıl kayıtları

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır.

Genel Not Ortalaması 1.0'ın Altında Olan Birinci Sınıf Öğrencileri

Başarısız olunan dersler

MADDE 28 –– (1) Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları dersleri, kayıt oldukları yarıyılda öncelikle tekrar ederler. Bu durumda, 14 üncü madde uygulanır. (3) İkinci yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,00’ın altında olan önlisans öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıllardan ders alamazlar. Bu şartı sağlayamayan önlisans öğrencileri başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.

DERS KAYITLARINI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPMAM GEREKİR?

Ders kaydınızı, eğitim gördüğünüz birime ait akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapmak zorundasınız. Akademik Takvime Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Web sayfasında Öğrenci kısmından ulaşabilirsiniz.

AKADEMİK TAKVİM NEDİR VE BÜTÜN İŞLEMLERİMİ AKADEMİK TAKVİME GÖRE Mİ YAPMAK ZORUNDAYIM?

Akademik Takvim, Trabzon Üniversitesi Senatosunca belirlenen ve kayıt yenileme, ders ekleme ya da Silme akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri gibi tüm eğitim-öğretim süreçlerin yer aldığı plandır. Tüm işlemlerinizi Akademik Takvim ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak zorundasınız.

AKADEMİK TAKVİMDE BELİRTİLEN SÜRELER İÇERİSİNDE DERS KAYDIMI YAPMAZSAM NE OLUR?

Ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

DERS KAYDINI YAPTIRMADIĞIMIZ DÖNEM EĞİTİM SÜRESİNDEN SAYILIR MI?

Evet.

KAYIT YENİLEME SIRASINDA YANLIŞLIK YAPILIRSA NE YAPILMALIDIR?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders bırakma ve ekleme(ekle-çıkar) tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

GÜZ YARIYILI DERS KAYDI YAPTIRMADIM. BİR SONRAKİ YARIYIL (BAHAR) DERS KAYDI YAPTIRABİLİR MİYİM?

Evet.

BİR DÖNEMDE NE KADAR DERS ALMA HAKKIM BULUNMAKTADIR?

Bir dönemde 40 saat ders alma hakkınız bulunmaktadır.

DERS KAYITLARININ KESİNLİK KAZANMASI NASIL OLUR?

Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin, yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.
DERSE KAYDINDA NOT ORTALAMASI ÖNEMLİ MİDİR?

İkinci yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,00’ın altında olan önlisans öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıllardan ders alamazlar. Bu şartı sağlayamayan önlisans öğrencileri başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  Başarısız olunan dersler Madde 28).

ALTTAN KALAN DERSE/ DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞUM YOK İSE YİNE DE DERS KAYIT İŞLEMİ YAPMALI MIYIM?

Devam zorunluluğu olsun ya da olmasın alttan kalan dersin mutlaka kayıt işlemi yapılmalıdır.

ALTTAN KALAN DERSİ/ DERSLERİ DEVAM ZORUNLULUĞUM OLMADIĞI İÇİN SEÇMEK İSTEMİYORUM SADECE MEVCUT YARIYILDAKİ (KAYIT YAPILACAK YARIYIL) DERSİ ALABİLİR MİYİM?
Hangi neden olursa olsun önce alttan kalan derse kayıt yapılmalıdır. Yani alttan kalan ders bırakılamaz.

DERS SEÇME EKRANINDA ALACAĞIM DERSLER ÇIKMIYOR NE YAPMAM GEREKİYOR?

Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi ders kaldırılmış, dersin kodu değişmiş, ders açılmamış veya eksik açılmış olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz. Fakat sorun çözülmeden ders kaydınızı tamamlamayınız.

DERS KAYDIMI YAPTIM VE DANIŞMANA ONAYI İÇİN GÖNDERDİM. ONAYLANMA SÜRECİNİ TAKİP ETMELİ MİYİM?

Evet. Danışman onayından emin olunuz. Danışman onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir ve bu duruma ders ve sınavlara katılamazsınız. Sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

DERS KAYIT AŞAMASINDA EN ÇOK HANGİ HUSUSLARA DİKKAT ETMEM GEREKİR?

Ders kaydında üç önemli hususa dikkat etmeniz gerekir. Eksik ders alarak dönem uzatmamak için her dönem başında müfredat durum kontrolü, akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydın tamamlanması ve danışman onayı işlemidir.

MÜFREDAT NEDİR?

Müfredat, eğitim gördüğünüz programda tamamlamak durumunda olduğunuz dersler yer alır.  Müfredatta yer alan derslerden biri veya bir kaçını eksik almanız veya alıp başaramamanız durumunda mezuniyet hakkı elde demezsiniz.

MÜFREDAT KONTROLÜ NEDİR VE NE ZAMAN YAPMALIYIM?

Ders Bilgi Paketi'nde yer alan müfredat bilgileri ve transkriptinize ulaşarak, her kayıt dönemi başında alıp başarılı olduğunuz dersleri müfredatınızla karşılaştırmanız gerekmektedir.

DANIŞMAN ONAY BİTTİKTEN SONRA YAPMAM GEREKEN BİR ŞEY VAR MI?

Danışman onayı işlemi tamamlandıktan sonra, kayıtlanmış olduğunuz dersleri tek tek kontrol ediniz. Sizin danışman onayına göndermiş olduğunuz derslerden bir veya bir kaçı danışmanınız tarafından listeden çıkartılmış olabilir.

BAŞARISIZ OLUNAN DERSİN ALINMASI, KISACA ALTTAN DERS ALMA İŞLEMİ NASIL OLUR?

Öncelikli olarak alttan kalan dersler alınmalıdır. Örnek: 2. sınıfın Güz Döneminde (III. Yarıyıl) ders kaydı yapmak istiyorsunuz. Fakat 1. Sınıfın güz döneminden (I. Yarıyıl) 2 adet başarısız olduğunuz ders mevcut olsun (ister devamsızlık, ister nottan başarısızlık fark etmez). Öncelikli olarak I. Yarıyıldan kalan dersleri alıp sonrasında III. Yarıyıla ait dersleri toplam 40 saate kadar seçebilirsiniz. Mesleki Deneyim derslerinin kredisi bu 40 saate dâhil edilmez.

BAŞARISIZ OLUNAN DERSLERDE DEVAM ŞARTI ARANIR MI?

Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam şartı aranır (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Yarıyıl sonu sınavı Madde 16).

BAŞARISIZ OLUNAN VEYA NORMAL DÖNEMDE ALINMAYAN DERSLERİN SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları dersleri, kayıt oldukları yarıyılda öncelikle tekrar ederler (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Başarısız olunan dersler Madde 28)

BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİYİM. KAÇ KREDİYE KADAR DERS SEÇEBİLİRİM?

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMEK ZORUNDA MIYIM?

Evet. Yüksekokulumuzda seçmeli dersleri, zorunlu olarak seçmelisiniz.

DERS PROGRAMINDA ÇAKIŞAN DERSLERİ ALABİLİR MİYİM?

Hayır. Eğer çakışan derslerden birinin devamından muaf değilseniz alamazsınız. Devam şartı bulunan ve çakışan dersleri alamazsınız. Danışman hocanız ile birlikte öncelikle kendi programınızın ikinci  öğretiminden yine çakışırsa o zaman diğer programlardaki benzer derslerden alabilirsiniz.

DERS KAYDINI NEREDE YAPABİLİRİM?

İnternet ortamında https://ubys.trabzon.edu.tr/ adresine giriş yapmak sureti ile interneti bulunan her yerden yapabilirsiniz. Ancak ders seçimlerinizi danışmanınıza onaylatmalısınız.

KAYIT OLACAĞIM DERSLERE DEVAM ŞARTIM YOKSA YİNE DE DERS KAYDI YAPTIRMALI MIYIM?

Evet

İKİNCİ SINIFI TAMAMLADIM, DÖNEMİM UZADI, NASIL DERS KAYDI YAPMALIYIM?

Dönem uzatan beklemeli öğrencilerimiz, ders kaydı yapmadan önce mutlaka katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapabileceklerdir. Harç ücretlerinin yatırılması Vakıfbank aracılığıyla yapılacaktır. Eski ve yeni bütün harç ödemelerinizi öğrenci numaranız ile kurumsal tahsilat yöntemiyle Vakıfbank ATM'lerinden Akademik Takvim’de belirtilen tarihler arasında yapabilirsiniz. 

Katkı payı ve öğrenim ücretinizi https://oidb.trabzon.edu.tr/Duyuru adresinde Duyurular/Tüm Duyurular kısmından öğrenebilirsiniz.

Ders kaydınızı ise, İnternet ortamında https://ubys.trabzon.edu.tr/ adresine giriş yapmak sureti ile interneti bulunan her yerden yapabilirsiniz. Ancak ders seçimlerinizi danışmanınıza onaylatmalısınız.

ALTTAN BAŞARISIZ OLDUĞUM HANGİ DERSLERİMİN DERS KAYDINI YAPMAM GEREKİYOR?

Başarılı olunan dersler; AA, BA, BB, CB ve CC’’li derslerdir. Başarısız olunan dersler, FF, FD, DD li derslerdir. DC’li derslerinizin durumu YANO’ya (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) göre değişiklik gösterir. Bir yarıyıla ait YANO 2 ve üzerinde ise DC’li derslerinizi OB (Ortalama Başarı) ile geçersiniz. Bu dersleri tekrar etmenize gerek yoktur. Bir yarıyıla ait YANO 2 ve altında ise DC’li derslerinizden kalırsınız. Bu dersleri tekrar almak zorundasınız.

Menüyü Kapat