Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Arasınav Mazeret Başvurusu

(ARASINAVA KATILAMAYAN MAZERETLİ ÖĞRENCİLER İÇİN MAZERET BAŞVURUSU İŞLEMLERİ)

MAZERET SINAVI  HANGİ SINAVLAR İÇİN YAPILIYOR?

Mazeret sınavları Arasınavlar için yapılmaktadır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır.

ARA SINAVLARDA SINAVA GİREMEME GEREKÇELERİ NELERDİR?

Sınava Girememe Gerekçeleri

1. Sağlık Nedeniyle:  Usulüne uygun alınmış hekim raporu.   

2. Ek Kontenjan / Yatay Geçiş / Nedeniyle Geç Kayıt Yaptırmak

3. Üniversitenin spor-kültürel vb. faaliyetlerine görevli olarak katılmak

(Faaliyete katıldığına dair resmi belge dilekçe ekinde sunulmalıdır.)

4. Birinci derece yakının vefatı / ameliyatı / hastalığı / kazası

(Nüfus müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, vefat belgesi vb. dilekçeye eklenmelidir.)

5. KPDS, ÜDS, LES, ÖSS, KPSS, Meslek Odalarının Sınavları vb. ile çakışması

(Durumu ispatlayan belge dilekçeye eklenmelidir.)

6. Aldığı derslerin sınav saatlerinin çakışması (Derslerin adları) 

7. Diğer nedenler (Açıklama yapınız ) 

MAZERET SINAVINA GİRMEK İÇİN ALMIŞ OLDUĞUM SAĞLIK RAPORUNU KAÇ GÜN İÇİNDE NEREYE VERMEM GEREKİR?

Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir. 

Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu birime (Beşikdüzü MYO Öğrenci İşleri bürosu) verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Menüyü Kapat