Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular / G. Yaz Okulu Senato Kararı

T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

“Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi” Uygulaması Kararı

17 Mayıs 2019 tarih ve 16/14-c sayılı Trabzon Üniversitesi Senatosu Kararı Trabzon Üniversitesi Senatosunun 17 Mayıs 2019 tarih ve 16 sayılı toplantısında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, bütünleme sınavları ile yaz öğretimi hakkında 14.09.2017 tarih ve 62110 sayılı yazısındaki “Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme sınavı ile yaz öğretiminden en az birinin uygulanması gerektiği” hususu uyarınca, Üniversitemizde “Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi” uygulaması ile ilgili alınan kararı aşağıdadır.
a) Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması yapıldığı için yaz öğretimi uygulamasının yapılmamasının uygun olduğuna;
b) Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması yapıldığı fakat yaz öğretimi uygulaması yapılmadığı için de Üniversitemiz öğrencilerinin diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almalarının uygun olmadığına; oy birliği ile karar verilmiştir. 

Azami Öğrenim süresini dolduran öğrenciler için Ek Sınavlar Hakkında Yaz Okulu YÖK Kararı (Azami öğrenim süresi: 4 yıldır) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.07.2021 tarihli toplantısında incelenmiş ve son sınıf öğrencisi olup hiç almadığı ders/dersleri bulunan öğrencilerin daha önce almadığı dersleri yaz öğretiminde kendi üniversitesinde veya başka bir üniversitede alınabileceğine, bu öğrencilerin azami süresinin yeni eğitim ve öğretim yılı başına kadar hesaplanmasına karar verilmiştir. 

Menüyü Kapat