Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular / E. Staj İşlemleri

STAJ YAPMADAN MEZUN OLUNABİLİR Mİ?

Hayır. Meslek yüksekokul/yüksekokul birimleri tarafından belirlenen sure/gün boyunca staj yapılması gerekmektedir.

STAJ YAPTIĞIM YERDE STAJ ÜCRETİ ALABİLİR MİYİM?

Özel işyerleri ile sizin yaptığınız mutabakata göre staj ücreti alabilirsiniz. Bu durumda işyeri Staj Sözleşmesi’ni doldurmanız gerekmektedir. Kamu kurumlarındaki uygulamada, bazı kurumları staj ücreti ödeyebilmektedirler.

İlgili Yönetmelik Madde 11 - (1) Staj öğrencisi kabul edecek resmi veya özel kurum veya kuruluşlardan kendi personellerine sağladıkları olanaklardan (konaklama ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması, vb.) staj yapan öğrencilerinin de yararlanmalarını sağlamaları konusunda azami çabayı göstermeleri beklenmektedir.

YURT DIŞINDA STAJ YAPABİLİR MİYİM?

İlgili Yönetmelik Madde 12 - (1) Ön lisans öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurt dışında da yapabilirler. Öğrenci yurt dışı kabul belgesini meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verir. Bu talepler Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler, staj ile ilgili belgeleri Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verirler, uygun görülenler kurul tarafından onaylanır.

STAJ YAPILACAK İŞYERİNİ BEN Mİ BULMALIYIM? NERELERDE STAJ YAPABİLİRİM?

İlgili Yönetmelik Madde 12 - (2) Staj yapılacak işyerlerini öğrenciler bulur. Öğrenciler, sadece Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca bölüm ve/veya program özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiş staj işyeri ölçütlerine uygun ve bölüm/program staj koordinatörlüğünce de onaylanmış işyerlerinde staj yapabilirler.

Program Staj danışmanınızla irtibata geçiniz. Staj yapılacak yerler, bölüm sayfalarınızda Program Staj Yönergesi’nde belirtilmiştir.

STAJ YAPMAK ZORUNLU MUDUR?

Evet. 20+20 toplam 40 gün staj yapma zorunludur.

STAJIMI NE ZAMAN VE NASIL YAPMALIYIM?

İlgili Yönetmelik Madde 14 – (1) Öğrenimleri devam eden öğrenciler, stajlarını eğitim öğretim dönemleri dışında kalan zamanlarda yaparlar. (2) Trabzon Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında zorunlu staj süreleri Ek 1’deki tabloda verilmiştir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için ilgili alanda ve en az belirtilen süre kadar staj yapmış olmaları gerekmektedir. (3) Ek 1’de verilen tabloda belirtildiği şekilde ön lisans öğrencileri 20’şer günlük iki dönem halinde ve her bir 20 günlük dönemi ayrı bir işyerinde veya aynı işyerinin farklı bölümlerinde yaparlar (Farklı uygulaması olan meslek yüksekokulları tabloda verilmiştir). Birinci 20 günlük staj dönemi, ikinci yarıyılı takip eden yaz döneminde; ikinci 20 günlük staj dönemi ise dördüncü yarıyılı takip eden yaz döneminde yapılır.

BİRİNCİ STAJ DÖNEMİ/İKİNCİ STAJ DÖNEMİ NEDİR?

Öğrenciler, stajlarını iki staj dönemi olarak birinci staj dönemi ve ikinci staj dönemi şeklinde yaparlar. Birinci staj dönemi, Birinci sınıf sonunda yaz döneminde, İkinci staj dönemi, İkinci sınıf sonunda yaz döneminde yapılır.

İKİ STAJIMI BİRDEN 2. SINIFIN SONUNDA YAZ DÖNEMİNDE YAPABİLİR MİYİM?

Hayır yapılamaz.

BİRİNCİ STAJ DÖNEMİNDE STAJ YAPMAM İÇİN NOT ORTALAMASI ÖNEMLİ Mİ?

Evet.

İlgili Yönetmelik Madde 14 - (4) Birinci staj döneminde staj yapabilmek için öğrencilerin birinci yarıyıl sonunda genel not ortalamalarının en az 1,00 ve programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla yapılanlar haricindeki derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler staj yapamazlar. Buna rağmen ilgili şartları sağlamış fakat mazeretleri (hastalık, kaza, birinci derece yakınların vefatı, resmi görevlendirmeler, vb.) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun bulunan (kaza ve hastalık durumlarında resmi belge veya devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu zorunludur) ve birinci sınıfın sonunda staj yapamayan öğrenciler, ikinci sınıfın (dördüncü yarıyılın) sonunda ve/veya takip eden eğitim öğretim yıllarında belirlenen zamanlarda hem birinci hem de ikinci 20 günlük stajlarını farklı işyerlerinde yapmakla yükümlüdürler.

EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDERKEN STAJ YAPABİLİR MİYİM?

Hayır.

İlgili Yönetmelik Madde 14 - (6) Eğitim - öğretim dönemleri içinde, sınav dönemleri dâhil staj çalışması yapılamaz.

BÜTÜN DERSLERİM BAŞARILI, STAJIMI HENÜZ TAMAMLAMADIM, NE YAPMALIYIM?

İlgili Yönetmelik Madde 14 - (6) Ancak, öğrenci bütün derslerini başarmış buna karşın stajını henüz tamamlayamamışsa veya dördüncü yarıyılın sonunda devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu ders bulunmadığı takdirde, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu onayını alarak staj döneminin tamamı eğitim öğretim yılı içerisinde sınav dönemlerine gelmeyen herhangi bir tarihte stajını yapabilir.

STAJ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

İlgili Yönetmelik Madde 14 - (7) Öğrenci staj başvuru talebinde staj başlangıç ve bitiş tarihlerini tam olarak beyan etmek zorundadır. Stajın zamanında ve süresinde yapılacak değişiklikler sigorta ile ilgili işlemler nedeniyle Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun onayından sonra gerçekleştirilir.

DAHA ÖNCE/ŞİMDİ KAMU VEYA ÖZEL İŞYERİNDE ÇALIŞTIM/ÇALIŞIYORUM. STAJDAN MUAF OLABİLİR MİYİM?

İlgili Yönetmelik Madde 15 – (1) Öğrenciler öğrenim gördükleri alanla ilgili daha önce kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda 60 (Atmış) iş günü kadar sigortalı olarak çalışmışlarsa, belgelendirmek kaydıyla bölüm ve/veya program staj komisyonu önerisi ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla staj çalışmasından muaf sayılabilirler.

DAHA ÖNCE BİR YÜKSEKÖĞRENİM KURUMUNDA OKUDUĞUM ALANLA İLGİLİ STAJ YAPMIŞTIM. MUAF SAYILIR MIYIM?

İlgili Yönetmelik Madde 15 – (2) Öğrenciler öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında yeterli süre staj yapmış ve başarılı olmuşlarsa; MYO tarafından belirlenen staj yapılabilecek işyerleri kriterlerine uygunluğu, süresi, içeriği ve sonucunun belgelendirilmesi koşuluyla stajları bölüm ve/veya program staj komisyonu önerisi ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla kabul edilebilir ve staj çalışmasından muaf sayılabilirler.

MESLEK LİSESİNDE DAHA ÖNCE STAJ YAPMIŞTIM, MUAF SAYILIR MIYIM?

Hayır.

İlgili Yönetmelik Madde 15 – (3) Meslek liselerinde öğrenim görmüş olan öğrencilerin lise öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajları muafiyet için kabul edilmez.

KAYIT DONDURDUM, UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDIM, SAĞLIK RAPORU ALDIM, STAJ YAPABİLİR MİYİM?

Hayır.

İlgili Yönetmelik Madde 15 – (4) Üniversite ile geçici olarak kısa veya uzun süreli ilişiği kesilmiş öğrenciler (kayıt dondurma, uzaklaştırma cezası alma, sağlık raporu alma, vb.,), bu zaman zarfında staj yapamazlar.

BİRİNCİ VE İKİNCİ STAJ DÖNEMLERİ İÇİN AYRI AYRI MI STAJ BAŞVURUSU YAPMALIYIM?

Evet.

İlgili Yönetmelik Madde 17 – (1) Öğrenciler hem birinci staj dönemi hem de ikinci staj dönemi için ayrı ayrı staj başvurusu yapmak zorundadırlar.

STAJ MUAFİYET BELGELERİMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

Yüksekokul web sayfamızda Öğrenci---Staj İşlemleri---Staj Muafiyeti İçin Gerekli Belgeler sekmesinden edinebilirsiniz.

STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, HANGİ BELGELER İSTENİYOR, NE YAPMALIYIM?

İlgili Yönetmelik Madde 17 - (2) Öğrenciler zorunlu staj başvuru formunu, Aile Sağlık Yardım Sorgulama ve Sağlık Provizyon belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak) belgelerini doldurarak, güncel öğrenci belgesi ve güncel not belgeleri (transkript) ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Yüksekokullarda ilgili birime (bölüm sekreterliği, yazı işleri veya öğrenci işleri bürosu, vb.) başvuru yaparlar. Başvuru işlemi staj başlama tarihinden en az 30 gün önce tamamlanmalıdır.

Belgelere, Beşikdüzü MYO web sitesinde Öğrenci---Staj İşlemleri sekmesinden ulaşabilirsiniz.

STAJ BAŞVURUMU YAPTIM BUNDAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Staj başvurunuzu yaptıktan sonra Staj Sorumlunuz/Danışmanınız tarafından onaylanmasını beklemelisiniz.

STAJ BAŞVURUM ONAYLANDI NE YAPMALIYIM?

Staj tarihlerinde stajınızı yapabilirsiniz.

STAJ BAŞVURUM KABUL EDİLMEDİ NE YAPMALIYIM?

Staj danışmanınızla irtibata geçiniz.

STAJ YAPILIRKEN SİGORTA YAPILIR MI?

Staj döneminde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87nci maddesi e bendi gereği öğrenci sigorta primi Üniversitemiz tarafından ödenecektir.

STAJ HAZIRLIK İŞLEMLERİMİ TAMAMLADIM. NE YAPMALIYIM, NASIL YAPMALIYIM, STAJ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

İlgili Yönetmelik Madde 18 – (1) Trabzon Üniversitesi ön-lisans programlarında staj işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.

(2) Öğrencilerin stajın başında bölüm/program tarafından onaylanmış zorunlu staj başvuru formu, öğrenci devam çizelgesi ve işyeri öğrenci değerlendirme formundan (MYO internet sayfasından indirilmiş, ilgili yerleri doldurulmuş, vesikalık fotoğraf yapıştırılmış ve onaylanmış) oluşan staj dosyası ve boş staj defteri ile birlikte Bölüm/Program Staj Komisyonu tarafından uygun görülen staj yerine gidip, stajlarına istisnai koşullar dışında (kaza, hastalık, birinci derece yakının vefatı, resmi görevlendirmeler vb.) önceden belirtilen tarihte başlar, devam ettirir ve zamanında bitirirler.

(3) Staj dosyasının staj işyerine verilmesinden öğrenciler bizzat kendileri sorumludur. Bölüm Staj Komisyonu tarafından mühürlenmemiş ve onaylanmamış belgeler ile staja başlanamaz ve bu belgeler staj sonunda değerlendirmeye alınmazlar.

(4) Öğrenciler Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı olmadıkça staj yerini değiştiremez. Komisyon tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın staj yerine gitmeyen veya mazeretini kanıtlamayan öğrencinin stajı kabul edilmez.

(5) Başvurusu yapılmış veya başlamış staj çalışmasının tarih değişikliği veya iptali, ancak Trabzon Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mazeret şartlarının oluşması, belgelenmesi ve bunların ilgili bölüm/program staj komisyonunca kabul edilmiş olması durumunda gerçekleşebilir. Mazeret durumlarının en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bölüm veya Program staj koordinatörlüğüne ulaştırılması zorunludur.

(6) Staj işyeri eğitici personeli, her iş gününde devam çizelgelerini hem kendisi imzalamalı hem de öğrencilere imzalatmalıdır.

(7) Öğrenciler staj defterini Meslek Yüksekokulu Staj Kurulunun belirlediği kurallara göre doldururlar. Her çalışma gününde meslekleriyle ilgili deneyimlerini, yaptıkları çalışmaları, etkinlikleri, çalışmalarıyla ilgili karşılaştıkları zorlukları ve kendi çözüm önerilerini ve öğrendikleri yeni, bilgi ve becerilerini staj dosyasının ilgili sayfasına yazmaları beklenir. Varsa bu deneyimler ve çalışmalarla ilgili kanıtları da eklerler. Staj dosyasında yazılan her sayfanın işyeri eğitici personeli tarafından imzalanıp onaylanması gerekmektedir.

(8) Öğrencilerden staj süresince eğitim alanlarıyla ilgili işyeri yetkilileri tarafından verilen ve eğitimlerine katkı sağlayacak çalışmaları yapmaları ve/veya yapılan çalışmalara katılmaları beklenir.

(9) Öğrencilerin zorunlu staja devam etme zorunluluğu vardır. Staj süresince mazeretli olarak en fazla staj süresinin %20’si kadar devamsızlık yapabilirler. Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan öğrencinin stajı kesilerek, durum Yüksekokul Staj Kuruluna bildirilir.

(10) Öğrenciler staj değerlendirme formunu işyeri eğitici personeline doldurtup onaylatmakla yükümlüdürler. İşyeri eğitici personeli tarafından doldurulmuş, imzalanmış ve onaylanmış staj değerlendirme formları ağzı kapatılmış ve mühürlenmiş zarf içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gönderilmelidir.

(Beşikdüzü MYO yerleşke alanı dışında bulunan öğrencilerimiz, sorumluluğu kendilerinde olmak şartıyla kargo ile Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Vardallı Mah. Prof. Dr. Aydin Dumanoğlu Cad. No: 1 61800 Beşikdüzü TRABZON adresine staj defterini gönderebilirler. Gönderdiklerinden emin olmak için öğrenci işleri bürosunu (0462 455 4765 – 0462 455 4884) aramaları önemlidir.)

İşyerleri staj değerlendirme formunu program koordinatörlüğüne iletilmek üzere öğrenciye, ağzı kapatılmış ve işyeri resmi kaşesi ile mühürlenmiş zarf içinde elden de teslim edebilirler.

(11) Birinci staj dönemi sonunda (ikinci yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyasını (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini üçüncü yarıyılın başında derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine imza karşılığı kayıtlı olarak teslim etmek zorundadırlar. Kayıt için, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ilgili birimlerinde bir staj kayıt defteri oluştururlar ve her teslim alınan staj dosyası için tarih ve sayı numarası verilir.

(12) İkinci staj dönemi sonunda (dördüncü yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyası (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini en geç 15 iş günü içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine şahsen veya posta yolu ile teslim etmek zorundadırlar. Bu şekilde gelen staj evrakları (Staj dosyası ve staj defteri) Meslek Yüksekokulu ilgili birimi tarafından kayıt altına alınır.

(13) Staj evraklarını zamanında teslim edemeyen öğrenciler, mazeretlerini (kaza, hastalık, birinci derece yakının vefatı, resmi görevlendirmeler vb.,) belgeleyen bir dilekçe ile Yüksekokul Staj Kuruluna başvururlar. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Verilen ek süre içerisinde de teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Süresi içerisinde staj evraklarını teslim etmeyen öğrenci, stajını yapmamış sayılır.

STAJ RAPORU HAZIRLAMAM GEREKİR Mİ?

Staj danışmanınız istediği takdirde hazırlamanız gerekmektedir.

STAJ DEFTERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLMELİDİR?

Staj defterleri staj bitiminden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmelidir. Beşikdüzü MYO yerleşke alanı dışında bulunan öğrencilerimiz, sorumluluğu kendilerinde olmak şartıyla kargo ile Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Vardallı Mah. Prof. Dr. Aydin Dumanoğlu Cad. No: 1 61800 Beşikdüzü TRABZON adresine staj defterini gönderebilirler. Gönderdiklerinden emin olmak için öğrenci işleri bürosunu (0462 455 4765 – 0462 455 4884) aramaları önemlidir.

STAJ NASIL DEĞERLENDİRİLİR, STAJ NOTU VAR MIDIR?

Staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve başarılı olan staja (100) üzerinden not verilir. Bu not ortalamayı etkilemez.

STAJ DEĞERLENDİRME SINAVI VAR MIDIR?

Evet.

İlgili Yönetmelik Madde 19 – (4) Birinci stajını (İkinci yarıyılın sonundaki yaz döneminde yapılan staj) yapan öğrencilerin staj değerlendirme sınavına girmeleri zorunludur. Birinci staj dönemi için takip eden Güz dönemi (üçüncü yarıyıl) içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde Program Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından sözlü veya yazılı sınav yapılır. Bu sınavlarda öğrencilere staj işyerlerinin özellikleri, stajda meslekleriyle ilgili deneyimleri, yaptıkları çalışmaları ve etkinlikler, çalışmalarıyla ilgili karşılaştıkları zorlukları ve kendi çözüm önerileri ile öğrendikleri yeni, bilgi ve beceriler hakkında sorular sözlü sorulur, gerekirse uygulama yaptırılabilir.

STAJ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

İlgili Yönetmelik Madde 19 – (5) Öğrencilerin birinci dönem stajlarının değerlendirilmesinde başarı notu, işyeri eğitici personelin verdiği puanın %40’ı; staj dosyasından alınan notun %20’si ve Bölüm/Program Staj Komisyonu değerlendirmesinin %40’ı alınarak hesaplanır. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalamasının 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Değerlendirme sonucu öğrencinin durumu “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak belirtilir ve aldıkları not (G) sistemde Mesleki Deneyim I dersine yazılır. Başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilir. Başarısız olan öğrencilerin stajları ise kabul edilmez ve takip eden eğitim öğretim yılında belirlenen dönemlerde farklı bir işyerinde stajın tekrarlanması yönünde karar verilir.

BİRİNCİ STAJ DÖNEMİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADIM, İKİNCİ STAJ DÖNEMİMDE NE YAPMALIYIM?

Birinci staj döneminde yapılan işlemleri tekrar yapmanız gerekiyor.

İKİNCİ STAJ DÖNEMİMDE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

İlgili Yönetmelik Madde 19 – (5) (7) İkinci staj dönemi (dördüncü yarıyılın sonundaki yaz döneminde yapılan staj) için değerlendirme her yaz dönemi sonunda akademik takvime göre Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftasında ve gerekli görülen hallerde eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılır. Bu aşamada yukarıda açıklandığı gibi öğrencilerin sadece staj evrakları incelenerek değerlendirme yapılır. Öğrencilerin ikinci dönem stajlarının değerlendirilmesinde başarı notu, işyeri eğitici personelin verdiği puanın %60’ı ve staj evraklarından alınan notun %40’ı alınarak hesaplanır. Yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaz. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalamasının 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.

Değerlendirme sonucu öğrencinin durumu “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak belirtilir ve aldıkları not (G) sistemde Mesleki Deneyim II dersine yazılır. Başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilir. Başarısız olan öğrencilerin stajları ise kabul edilmez ve takip eden eğitim öğretim yılında belirlenen dönemlerde farklı bir işyerinde stajın tekrarlanması yönünde karar verilir.

STAJ DEĞERLENDİRME PUANIM İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL, İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Evet.

İlgili Yönetmelik Madde 20 – (1) Staj değerlendirme puanlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonraki ilk üç mesai günü içerisinde bizzat yazılı olarak başvuru yaparlar. Üç günden sonra yapılan veya bizzat yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Yapılan itiraz başvuruları, Bölüm Staj Komisyonu tarafından itiraz süresi bittikten sonraki ilk üç mesai günü içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz değerlendirme sonuçları hem öğrenciye hem de Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yazı ile bildirilir.

Menüyü Kapat