Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular / C. Sınav İşlemleri

ARA SINAVLARIN SINAV PROGRAMI NE ZAMAN DUYURULUR?

Tüm derslerin ara sınavlarının tarihleri İlgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından web sayfasından duyurulur; ayrıca ilan panolarında ilan edilir.

ARA SINAVLARDA MAZERET SINAVI YAPILIYOR MU?

Evet. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır.

MAZERET SINAVINA GİRMEK İÇİN ALMIŞ OLDUĞUM SAĞLIK RAPORUNU KAÇ GÜN İÇİNDE NEREYE VERMEM GEREKİR?

Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.  Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu birime (Beşikdüzü MYO Öğrenci İşleri bürosu) verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Mazeret Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız (Mazeret belgeleri örn. rapor gibi form ile birlikte gönderilmelidir)

FİNAL SINAV PROGRAMI NE ZAMAN DUYURULUR?

Final sınav tarihleri Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Final sınavları Akademik yılı başında Akademik takvimde yer alacaktır. Programlar Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu web sayfasından http://besikduzumyo.trabzon.edu.tr/tr adresinde ilan edilir.

DEVAMSIZLIKTAN KALDIĞIM DERSİN BÜTÜNLEME SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

YARIYIL SONU (FİNAL)/ BÜTÜNLEME SINAVLARININ MAZERET SINAV HAKKI VAR MI?

Hayır.

YANO (YARIYIL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI) NEDİR?

Öğrencinin ders bilgi paketinde aldığı derslere göre yarıyıl (dönem) bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Örneğin güz döneminde aldığınız notların ortalamasıdır. Bir dönemde DC notlu derslerinizi geçmeniz için YANO, 2 ve üzeri olmalıdır.

GENEL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASININ (GANO) HESAPLANMASI NASIL YAPILIYOR?

Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) Hesaplanması: Bir öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin “4” üzerinden notları bu derslere ait kredi saatleriyle ayrı ayrı çarpılır. Elde edilen sonuçlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu sonuç GANO olarak tanımlanır.

GENEL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASININ (GANO)  100'LÜK SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI NASIL BELİRLENİYOR?

Dörtlük (4’lük) sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkların belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluşturduğu dönüşüm tablosu kullanılmaktadır. Dönüşüm tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

MEZUNİYET SINAVI NEDİR?

Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere yapılan sınavdır.

MEZUNİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILIR?

Bütünleme sınavından sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır.

MEZUNİYET SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur (Ders daha önce alınmış olmalı, devamsızlıktan kalınmamış olmalı).

MEZUNİYET SINAVINA KİMLER GİREMEZ?

Birden fazla dersi olan öğrenciler ile tek dersi kalmış olsa dahi ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını (devamsızlık gibi) yerine getirmeyen öğrenciler sınava giremez.

MEZUNİYET SINAVINA NE ZAMAN BAŞVURMAM GEREKİR?

Bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içinde dilekçe ile öğrenci işleri daire başkanlığına/ biriminize başvurmanız ve başvurunuzun uygun görülmesi halinde on gün içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girebileceksiniz.

MEZUNİYET SINAVINDA NASIL BAŞARILI OLURUM?

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer. (4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortalamasında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

NOTLARDA MADDİ HATA DÜZELTME (NOTA İTİRAZ/ DÜZELTME)

MADDE 24 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması durumunda, düzeltme başvurusu, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde yapılır. Başvurular, öğrencinin bağlı olduğu ilgili birimce yedi gün içinde karara bağlanır. İtiraz sonucu notlarda değişiklik olması veya öğretim elemanı tarafından yapılacak not düzeltme işlemlerinde, değişiklik veya düzeltmelere ilişkin belgeler eklenir. Harfli notların kesinleşmesinden sonraki düzeltme işlemleri, ilgili kurulun onayı ile gerçekleştirilir. (2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin itiraz ve düzeltme başvuruları doğrudan öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili bölüm başkanlığına yapılır. (3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben her hangi bir nedenle yapılan değişiklikler o ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz.

Sınav Notuna İtiraz Formu için tıklayınız

Menüyü Kapat