Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Misyon ve Vizyon

 

Misyon

Ülkemize ve insanlığa yararlı, bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikte elemanlar yetiştiren bir meslek yüksekokuludur.

Vizyon

Mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte meslek elemanları yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Temel Değerler

 • Adalet ve liyakat
 • Temel hak ve hürriyetlere saygı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
 • Evrensellik
 • Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik
 • Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik
 • Hoşgörü ve alçak gönüllülük
 • Özgürlük ve sorumluluk
 • Özgüven ve disiplin
 • Doğaya ve çevreye saygı
 • Toplumsal sorumluluk ve paylaşım
 • Öğrenci merkezli yönetim anlayışı 
 • Hayat boyu öğrenme

 

Menüyü Kapat