Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Sürecine Dair Açıklama

Kurulumuz tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti. Öğrencilerimizin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olarak 17.02.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Uzaktan Eğitim

1) Yükseköğretim kurumlarımızda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20.02.2023 tarihinden itibaren başlatılabilmesine,

2) Yükseköğretim kurumlarımızın, her bir diploma programında "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında (6. maddedeki % 30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrimiçi/eş zamanlı veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmalarına,

3) Eğitimlerine "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden programlardaki (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Veterinerlik, Mühendislik vb) öğrenciler ile öğretmenlik uygulamasını alacak öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine,

4) OHAL kapsamındaki illerde bulunan bir kısım üniversitelerin deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere aşağıda anılan üniversiteler ile eşleştirilmesine:

a) İnönü Üniversitesi – Ankara Üniversitesi

b) Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

c) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Gazi Üniversitesi

ç) Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi – Erciyes Üniversitesi

d) Adıyaman Üniversitesi – Atatürk Üniversitesi

e) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

f) İskenderun Teknik Üniversitesi – Necmettin Erbakan Üniversitesi

g) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Özel Öğrenci

5) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde,

Birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine,

Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine,

6) Özel öğrencilik taleplerinin, başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıç tarihi dikkate alınarak, eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına,

Kayıt Dondurma

7) Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

2022-2023 Güz Dönemi Sınavlarına Katılamayanlar

9) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına, karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Süleyman Necati AKÇEŞME Başkan a.

Genel Sekreter

Menüyü Kapat