Yüksekokul Kurulu

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU
Prof. Dr. Ahmet Zeki SAKA Müdür
Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Doğan GÜRDAL Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÖZTÜRK OFLUOĞLU Dış Ticaret Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ      Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Aynur BULUT Raportör