YANO Hesaplama Yöntemi

YANO (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) Hesaplama Yöntemi
– Örnek Hesaplama -
Ders Adı Ders Kredisi Not Kredisi (Harf) Not Kredisi (Rakam) Puanı
(Ders Kredisi X Not Kredisi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 CC 2 2 x 2 = 4
İktisada Giriş 2 CC 2 2 x 2 = 4
Genel Hukuk Bilgisi 2 CC 2 2 x 2 = 4
Genel İşletme 3,5 CC 2 3,5 x 2 = 7
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri 1,5 CC 2 1,5 x 2 = 3
Genel Muhasebe 3,5 CC 2 3,5 x 2 = 7
Matematik 2,5 CC 2 2,5 x 2 = 5
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 CC 2 2 x 2 = 4
Türk Dili - I 2 CC 2 2 x 2 = 4
İngilizce - I 3 CC 2 3 x 2 = 6
TOPLAM 24     48
Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) = Puan Toplamı/Ders Kredisi Toplamı=48/24= 2,00
  MADDE 7– Final sınav notunun alt sınırı: Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. (Bütünleme sınavından da 45 almak gereklidir)
MADDE 10– Yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkı elde eden öğrenciler ile not yükseltme amacıyla tekrar sınava girmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. (Not yükseltmek için Beşikdüzü MYO Öğrenci İşleri biriminden Not Yükseltme Dilekçesi doldurmak zorunludur)
MADDE 12– Bağıl Değerlendirme Sisteminde FF, FD ve DD harf notları alan öğrenciler o derslerden başarısız sayılırlar. Öğrenciler bu dersleri tekrar etmek zorundadır. AA, BA, BB, CB, CC aldıkları derslerden ise başarılı kabul edilirler. Öğrencilerin DC aldıkları derslerden başarılı olmaları için o yarıyıldaki not ortalamalarının (YANO) 2.00 ve üzerinde olması gerekir.

Ders Bilgi Paketleri (Ders Kredileri için)
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı ders bilgi paketi için tıklayınız
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri programı ders bilgi paketi için tıklayınız
 • Dış Ticaret programı ders bilgi paketi için tıklayınız
 • İşletme Yönetimi programı ders bilgi paketi için tıklayınız
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı ders bilgi paketi için tıklayınız
 • Pazarlama programı ders bilgi paketi için tıklayınız

Not Kredileri
 • AA       4
 • BA       3,5
 • BB       3
 • CB       2,5
 • CC      2
 • DC      1,5
 • DD      1
 • FD       0,5
 • FF       0