Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU 
Başkan Prof. Dr. Ahmet Zeki SAKA Müdür
Koordinatör Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Doğan GÜRDAL Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÖZTÜRK Dış Ticaret Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı 
Üye Aynur BULUT Yüksekokul Sekreteri 
Üye Erdoğan AYDIN  Yazı İşleri