Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU
Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı (Yüksekokul Staj Koordinatörü)
Öğr. Gör. Doğan GÜRDAL Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Hamza CORUT Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÖZTÜRK OFLUOĞLU Dış Ticaret Programı Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU İşletme Yönetimi Programı Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ Pazarlama Programı Staj Koordinatörü

Staj İletişim Telefonları
Santral: 0462 871 6922
İçhatlar: 8614 ve 1031