Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Başkan Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Cafer Yunus ÖZKURT  Öğretim Görevlisi  / Sendika Temsilcisi
Üye Öğr. Gör. İsmail Kenan DEMİR Öğretim Görevlisi
Üye Aynur BULUT Yüksekokul Sekreteri 
Üye İsmail KÖSE Mühendis
Üye Savaş SAĞLAM Şef / Sendika Temsilcisi
Üye Erdoğan AYDIN Yazı İşleri
Üye Cengiz KÖSE Teknisyen