Öğrenci Başarı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

ÖĞRENCİ BAŞARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Başkan Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı
Koordinatör Öğr. Gör. Sema GÜZELCİK Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Dr. Betül ŞAHİN Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Gündüz PULAT Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Hamza CORUT  Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Hilal OK  Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI  Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı