Misyon ve Vizyon

Misyon
Ülkemize ve insanlığa yararlı, bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikte elemanlar yetiştiren bir meslek yüksekokuldur.
 
Vizyon
Mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte meslek elemanları yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu'nun Temel Değerleri;
 • Adalet ve liyakat
 • Temel hak ve hürriyetlere saygı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
 • Evrensellik
 • Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik
 • Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik
 • Hoşgörü ve alçak gönüllülük
 • Özgürlük ve sorumluluk
 • Özgüven ve disiplin
 • Doğaya ve çevreye saygı
 • Toplumsal sorumluluk ve paylaşım
 • Öğrenci merkezli yönetim anlayışı  
 • Hayatboyu öğrenme