Komisyonlar

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU 
Ekip Görevi Adı Soyadı  Görev  
Başkan   Prof. Dr. Ahmet Zeki SAKA   Müdür  
Koordinatör   Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU   Müdür Yardımcısı  
Üye   Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı  
Üye   Öğr. Gör. Doğan GÜRDAL Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÖZTÜRK Dış Ticaret Bölüm Başkanı  
Üye   Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI   Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU   Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı  
Üye   Aynur BULUT   Yüksekokul Sekreteri  
Üye   Erdoğan AYDIN   Yazı İşleri Sorumlusu  
 
İÇ KONTROL ÇALIŞMA KOMİSYONU                                     
Başkan   Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU Müdür Yardımcısı  
Üye   Öğr. Gör. Doğan GÜRDAL   Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÖZTÜRK Dış Ticaret Bölüm Başkanı  
Üye   Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI   Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU   Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı  
Üye   Aynur Bulut   Yüksekokul Sekreteri  
Üye   Erdoğan AYDIN   Yazı İşleri Sorumlusu  
 
ETİK KOMİSYONU                                                                        
Başkan   Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU   Müdür Yardımcısı  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU   Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ   Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Üye   Öğr. Gör. Şadiye OKUTAN   Öğretim Görevlisi
Üye   Aynur Bulut   Yüksekokul Sekreteri  
 
BURS KOMİSYONU                                                                      
Başkan   Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı  
Koordinatör   Aynur Bulut   Yüksekokul Sekreteri  
Üye   Öğr. Gör. Aylin OFLUOĞLU   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Filiz KÖYEL   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Gönül ERDEM AKAN   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. İdris KARSLIOĞLU   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Orhan ŞENSES   Öğretim Görevlisi
 
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
Başkan   Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU   Müdür Yardımcısı  
Üye   Öğr. Gör. Cafer Yunus ÖZKURT   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. İsmail Kenan DEMİR   Öğretim Görevlisi  
Üye   Aynur BULUT   Yüksekokul Sekreteri  
Üye   İsmail KÖSE   Mühendis  
Üye   Savaş SAĞLAM   Şef  
Üye   Erdoğan AYDIN   Bilgisayar İşletmeni  
Üye   Cengiz KÖSE   Teknisyen  
 
WEB KOMİSYONU                                                                       
Başkan   Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN   Müdür Yardımcısı  
Üye    Öğr. Gör. İsmail Kenan DEMİR   - Beşikdüzü MYO Web Sorumlusu 
Üye Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU - Beşikdüzü MYO Web Sorumlusu
– Yönetim ve Organizasyon Bölümü Web  Sorumlusu
Üye     Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ   - Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Web  Sorumlusu  
Üye    Öğr. Gör. Eda BÖLÜK DEMİR    - Dış Ticaret Bölümü Web Sorumlusu  
Üye    Öğr. Gör. Cafer Yunus ÖZKURT    - Muhasebe ve Vergi Bölümü Web Sorumlusu  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ   -  Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Web Sorumlusu  
 
ÖĞRENCİ BAŞARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
Başkan   Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN   Müdür Yardımcısı  
Koordinatör   Öğr. Gör. Sema GÜZELCİK   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Dr. Betül ŞAHİN   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Gündüz PULAT   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Hamza CORUT   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Hilal OK   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI   Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı  
  
DİLEK VE ŞİKÂYET KOMİSYONU 
Başkan   Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı  
Koordinatör   Aynur BULUT   Yüksekokul Sekreteri  
Üye   Öğr. Gör. Züleyha ÇOLAK   Öğretim Görevlisi  
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ   Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı  
Üye   Öğr. Gör. Nadide ÇAKIROĞLU   Öğretim Görevlisi  
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU                              
Başkan   Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU Müdür Yardımcısı  
Üye   Öğr. Gör. Cafer Yunus ÖZKURT   Öğretim Görevlisi  
Üye   Öğr. Gör. Dr. Betül ŞAHİN   Öğretim Görevlisi  
Üye   İsmail KÖSE   Mühendis  
Üye   Savaş SAĞLAM   Şef  
Üye   Erol ERTÜRK   Teknisyen  
Üye   Cengiz KÖSE   Teknisyen  
Üye   Erdoğan AYDIN   Bilgisayar İşletmeni  
Üye   Ali EKSERT   Özel Güvenlik