İç Kontrol Çalışma Komisyonu

İÇ KONTROL ÇALIŞMA KOMİSYONU 
Başkan Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Doğan GÜRDAL  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÖZTÜRK Dış Ticaret Bölüm Başkanı 
Üye Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ  Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU  Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı 
Üye Aynur Bulut  Yüksekokul Sekreteri
Üye Erdoğan AYDIN  Yazı İşleri