Etik Komisyonu

ETİK KOMİSYONU
Başkan Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU Müdür Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOLCU Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Şadiye OKUTAN Öğretim Görevlisi
Üye Aynur Bulut  Yüksekokul Sekreteri