Dilek ve Şikayet Komisyonu

DİLEK VE ŞİKÂYET KOMİSYONU
Başkan Öğr. Gör. Yaşar ŞAHİN Müdür Yardımcısı
Koordinatör Aynur BULUT Yüksekokul Sekreteri 
Üye Öğr. Gör. Züleyha ÇOLAK Öğretim Görevlisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ersin BURNAZ  Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Nadide ÇAKIROĞLU Öğretim Görevlisi