"Yeni Koronavirüs Salgını Döneminde Eğitim Öğretim Süreçlerinde Kayıt Dondurma"ya İlişkin YÖK Duyurusu

01 Nisan 2020 Çarşamba

"Yeni Koronavirüs Salgını Döneminde Eğitim Öğretim Süreçlerinde Kayıt Dondurma"ya İlişkin YÖK Duyurusu
Bilindiği üzere küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı  (COVID-19)  nedeniyle Kurulumuz tarafından bazı kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere;
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkânlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir.  Eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için,  her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin "teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe haiz olmaları durumunda"  hangilerinin uzaktan ve djital öğretim yöntemi ile yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karar verilmesine imkân tanınmıştır.
Kurulumuza yapılan muhtelif başvurularda söz konusu küresel salgın nedeniyle ikametgâhlarına dönen öğrencilerin,  bulundukları yerlerde internet erişimi,  bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıkları ifade edilerek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkân tanınması istenmiştir.
COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi,  dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak,  31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurulumuz tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:
  1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,
  2. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.
NOT: Eğer bu imkandan yararlanmak istiyorsanız, durumunuzu belirtir bir dilekçe (indirmek için tıklayınız) ile Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e posta adresine (oidb@trabzon.edu.tr) gönderebilirsiniz.
Detaylı bilgi almak için tıklayınız